Naši přátelé

Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka z Hodonína

Více zde a zde.

Nahoru

Horizontal line

Poděkování...

1.10.2019

Díky a obdiv

Jak se říká, tradice se mají dodržovat a udržovat. Už se stalo takovou milou tradicí, že děti ze Stacionáře Vlaštovka se účastní Sportovního dne, který pořádá Vaše základní škola. Stejně tomu bylo i letos v květnu, kdy jsme si se 4 dětmi z Vlaštovky přijeli zasportovat.

Po úvodním nástupu se žáci ujali našich dětí a sportování mohlo začít.

Pro naše děti je tento den velkým zážitkem a zpestřením, kdy se můžou potkat se svými zdravými vrstevníky. Pro mě je to taky obohacení, když vidím, jak přirozeně jim žáci pomáhají zdolávat sportovní výkony i přes jejich handicap. Není úplně jednoduché ovládat vozík nebo speciální kočáry a někdo z toho má i určitý respekt nebo obavu, ale žižkovské děti jsou opravdu úžasné s jakou přirozeností a odvahou k tomuto přistupují. Mohly by to nechat na nás na pracovnících, ale samy si děti berou a s nimi sportují, což je pro naše klienty velká přidaná hodnota. Proto jim patří velké díky a pochvala stejně tak i paní učitelce Sovové, která s touto myšlenkou přišla a nás každým rokem zve.

Sportovnímu dni v Žižkově Zdar a velké díky.

Za pracovníky stacionáře

Lenka Tlachová

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní olympiáda 2019

6.6.2019

V pátek 31. Května 2019 proběhla na fotbalovém hřišti školní olympiáda určená pro II. stupeň. Již pojedenácté jsme mohli přivítat také děti a jejich paní asistentky z dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka, o které se starali i naši žáci a pomáhali jim plnit některé disciplíny, kterých bylo celkem šest. Hod tenisovými míčky na přesnost, piškvorky, slalom s basketbalovým míčem, kop na fotbalovou branku, lanová aktivita a hod oštěpem. Každá disciplína byla bodově ohodnocena podle úspěšnosti provedení. Nejvíce bodů získal Patrik Zugar z deváté třídy. Pro všechny byla připravena na konci sladká odměna.

Jaroslav Paul

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

10. školní olympiáda

8.6.2018

V pátek 1. června jsme připravili na Den dětí pro žáky druhého stupně školní olympiádu s těmito šesti netradičními disciplínami: hod oštěpem, rychlý běh s názvem Piškvorky, hod freesbee na vzdálenost, kop míčem na přesnost na fotbalovou branku, běh s pinpongovým míčkem na lžíci přes překážkovou dráhu a odhod míčků na přesnost do koše. Přivítat jsme mohli také děti a jejich asistentky z dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka. Dětem se věnovali naši senátoři a společně plnili jednotlivé disciplíny, které byly bodově ohodnoceny. S největším počtem nasbíraných bodů zvítězili společně Broněk Kunický a Franta Michalica. Pro všechny zúčastněné byla na konci připravena sladká odměna. Děkuji za spoluorganizaci paní učitelce Sovové a pomoc na stanovištích p. učitelkám Pížové, Kosové, Pekárkové, panu učiteli Ovečkovi, Vanese Flachsové z osmé třídy a za pronájem fotbalového hřiště panu Veverkovi. Vybírám některé anonymní reakce od žáků a žákyň.

Den dětí se mi líbil. Nejlepší disciplína byl hod oštěpem a piškvorky. Děti ze stacionáře Vlaštovka byly hodné, takže se s nimi dobře soutěžilo.
Hry a disciplíny byly zábavné, měli jsme i prostor na vlastní aktivity jako např. fotbal. Dětský den se mi líbil.
Na Dni dětí se mi nejvíc líbil hod oštěpem a sladká odměna. Na chvíli jsme si také vyzkoušeli práci s dětmi ze stacionáře Vlaštovka.
Zábavný den, skvělé prostředí, super lidé.
Líbilo se mi, že jsme nebyli v určených skupinách, celkově se mi to líbilo.

Bc. Jaroslav Paul

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Poděkování – Školní olympiáda 2018

7.6.2018

Poděkování zde.

Nahoru

Horizontal line

Návštěva partnerské školy – ZŠ Mohelno

5.10.2017

V úterý 3. 10. 2017 nás navštívili přátelé z partnerské ZŠ Mohelno. Na společné setkání jsme se moc těšili. V rámci něj proběhly hned dvě přátelská utkání, a to ve fotbalu a přehazované. I když jsme nevyhráli, nesla se obě utkání v přátelském duchu. A jak se říká, sláva vítězům a čest poraženým. Poté jsme ukázali hostům školu a přichystali malé pohoštění. Jsme rádi, že se jim škola líbila. Zástupci našeho žákovského senátu si připravili velmi pěknou prezentaci své práce za rok 2016/2017. Nakonec hosté navštívili firmu Vinařství Maděřič, kde se jejich průvodcem stal přímo pan Jiří Maděřič. Krásná tečka za hezkým dnem a návštěvou. Moc děkujeme panu Maděřičovi za zajímavý výklad a umožnění exkurze. Věříme, že se hostům u nás líbilo a už se těšíme na další setkání a akce, které vzájemně podnikneme. V nejbližší době si srovnáme výsledky své práce ve vzdělávací oblasti. Jedinou šmouhou na celém dni bylo počasí, které nám opravdu nepřálo. Celý den hustě pršelo.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Olympiáda s Vlaštovkou - červen 2017

13.6.2017

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní olympiáda 2017

8.6.2017

Na Den dětí jsme pro žáky naší školy jako každoročně přichystali olympiádu. Letos to ovšem nebyla klasická olympiáda, ale jednotlivé disciplíny byly netradiční. Konkrétně jich bylo šest: běh s vodou na čas, závody formulí, minigolf, chůze na chůdách, hod na přesnost, jedna skutečná rarita z dílny našich senátorů. Žáci museli v co nejkratším čase dostat sušenku ze svého čela do pusy.

Netradiční disciplíny si vyžádaly i své netradiční vítěze. Letos se ukázalo, že měl opravu každý šanci vyhrát, a ten, kdo nevyhrál, tak si tuto akci mohl aspoň naplno užít. Jako odměnu dostali všichni žáci zdravý balíček s ovocem.

Za uspořádání a organizaci bych chtěl poděkovat p. učitelkám Pekárkové, Sovové a Kosové a za pronájem místního fotbalového hřiště panu Veverkovi.

Stanislav Haňka

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní atletická olympiáda - 8. ročník

28.6.2016

Dne 1. 6. 2016 proběhl na naší škole již 8. ročník školní atletické olympiády, kde soutěžili žáci II. stupně. První stupeň naší školy se letos opět rozhodl pro výlet do Valtic. Závodilo se tradičně v areálu TJ Moravský Žižkov. Za krásného slunečného počasí dosáhli žáci mnoha výborných výsledků. Letošní ročník přivítal opět žáky ze stacionáře Vlaštovka Hodonín, kteří také soutěžili společně s našimi žáky. Házeli, skákali, běhali a v neposlední řadě i vydatně povzbuzovali naše dívky i kluky. Koordinátorem jejich účasti byla výchovná poradkyně naší školy Mgr.I. Sovová. Rozhodčími na jednotlivých disciplínách byli opět všichni pedagogové II. stupně a o celou přípravu se staral Mgr. S. Haňka. Děti odcházely domů spokojené, plné dojmů a s malým dárkem, který jsme zakoupili ze sponzorských příspěvků. Každý žák stacionáře obdržel navíc malé občerstvení.

Výsledky zde.

Fotogalerii naleznete zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní atletická olympiáda – 7. ročník

2.6.2015

Více zde.

Nahoru

Horizontal line

Školní atletická olympiáda – 6. ročník

4.6.2014

Školní atletické olympiády, jejího 6. ročníku, se zúčastnilo i šest dětí ze stacionáře Vlaštovka, který má sídlo v Hodoníně. Společně se žáky a žákyněmi si zasportovaly a soutěžily ve třech disciplínách. Maminky nebo asistentky jim pomáhaly při hodu kriketovým míčkem, při hodu granátem na cíl a ukázaly svou výbornou kondici v běhu s vozíkem na padesát metrů. Všichni si byli nejen soupeři, ale pomohli si i legrac a povzbuzováním v chladném a větrném počasí. Těšíme se na další akci.

Více zde.

Nahoru